Ben je revalidatiearts?

Samen leggen we de link met NAH

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel hebben vaak veel moeite om de juiste hulp te vinden. Veel leed kan voorkomen worden als we er samen ervoor zorgen dat NAH tijdig herkend en erkend wordt en cliënten snel de zorg vinden die ze nodig hebben. Want begeleiding en behandeling voor mensen met hersenletsel en hun naasten verbetert de kwaliteit van leven, ook als ze medisch uitbehandeld.

Externe video URL

In bovenstaande video legt neuroloog Prof. Dr. Joukje van der Naalt uit welke factoren van invloed zijn op het herstel na traumatisch hersenletsel, welke nieuwe mogelijkheden er zijn om hersenschade te detecteren en wat u kunt doen als patiënten met traumatisch hersenletsel zich melden in uw praktijk.

NAH feiten en cijfers 

 • Jaarlijks krijgen 140.000 mensen hersenletsel van wie er 40.000 blijvende beperkingen overhouden.
 • In 2021 waren bij de huisarts 800.200 mensen bekend met een aandoening die kan leiden tot niet-aangeboren hersenletsel.
 • Slechts één op de tien patiënten met niet-aangeboren hersenletsel krijgt medisch specialistische revalidatie. De rest wordt behandeld in de eerste lijn of krijgt geen behandeling.
 • Veel mensen met hersenletsel zeggen: ‘Als je weer thuis bent na de revalidatie begint het pas’. Bewustwording van en leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel vindt vooral plaats buiten de beschermde omgeving van het revalidatiecentrum en kost vaak jaren.
 • Ook in de chronische fase is behandeling mogelijk. Behandeling in de chronische fase is medisch, gedragswetenschappelijk of paramedisch van aard, gericht op het herstel of voorkoming van verergering van een beperking en/of de gevolgen daarvan. Zie Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.
 • Mensen met hersenletsel ervaren niet alleen herstel in de eerste zes maanden maar ook nog in de jaren erna.
 • Multidisciplinaire behandeling in de chronische fase gericht op het leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel zorgt voor verbetering van kwaliteit van leven en functioneren en voor afname van de zorglast voor naasten (Onderzoek Maastricht University).
Externe video URL

Na een motorongeluk staat het leven van Frank Willem volledig op de kop. Hij kan daar maar moeilijk mee omgaan en begrijpt aanvankelijk niet goed wat er met hem aan de hand is.

Zo legt u de link met NAH:

 • Is uw patiënt klaar met revalidatie? Dan kan behandeling door andere disciplines vaak nog veel opleveren. Vooral in het leren omgaan met de gevolgen van het hersenletsel.
 • Informatie die de patiënt krijgt bij afronding van de revalidatie wordt vaak vergeten. Herhaal deze informatie na verloop van tijd.
 • Vraag ook de naasten van de patiënt hoe het met hem gaat. Als mensen met hersenletsel zelf denken dat het goed gaat kan de omgeving dit heel anders ervaren.

 

Doorverwijzen?

 • Na revalidatie kan ambulante begeleiding of dagbesteding (via de Gemeente), eerstelijns zorg of multidisciplinaire behandeling zinvol zijn.
 • Verwijs bij complexe problemen door naar multidisciplinaire behandeling zoals het behandelprogramma Hersenz.
 • De regionale hersenletsel-coördinator kan adviseren. Contactgegevens vindt u op www.hersenletselteams.nl.

Het behandelprogramma Hersenz: in het verlengde van revalidatie

Hersenz is een behandelprogramma op maat voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten in de chronische fase. Cliënten leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel. Bijvoorbeeld vermoeidheid, vergeetachtigheid, concentratie- problemen of moeite met taal (afasie). 

Het programma wordt op maat samengesteld en is gericht op het verbeteren van kwaliteit van leven. De behandeling kan 6 maanden tot 2 jaar duren, de gemiddelde duur is 1,5 jaar. De behandeling vindt zowel individueel als in groepsverband plaats.

Lees meer over het behandelprogramma, de financiering en onderbouw op de pagina voor verwijzers of download hieronder de folder voor verwijzers.

Externe video URL

Maarten Pieterse is hartpatiënt en liep tijdens zijn laatste hartoperatie NAH op. In deze video vertelt hij over zijn zoektocht, de impact van hersenletsel en de waarde van lotgenotencontact.

Cliënten geven Hersenz een 8,7

Cliënten en naasten zijn zeer tevreden over het behandelprogramma Hersenz, zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd door de afdeling Klinische Neuropsychologie van Universiteit van Maastricht. Cliënten geven alle modules van het behandelprogramma gemiddeld een 8,7. Naasten geven Hersenz een 7,8.

Cliënten verbeteren op o.a. individuele doelen, fysiek functioneren, neuropsychiatrische symptomen (afname) en zorgbehoeften (afname). Naasten geven aan dat de zorglast afneemt en ze tevredener zijn met hun leven en vrije tijd.