"Heel word ik nooit meer, maar blij ben ik wel weer."

Annelies

Ontdek of Hersenz ook jou kan helpen

Verwijzers

Sommige mensen met hersenletsel hebben voldoende aan eerstelijns zorg of aan revalidatiebehandeling. Zij kunnen hun leven daarna weer oppakken. Dit geldt niet voor iedereen. Soms vallen mensen met hersenletsel na de revalidatiebehandeling in een gat.

Weer thuis wordt pas goed duidelijk wat de gevolgen van het letsel zijn. Soms gaan geleerde vaardigheden weer verloren. Soms is er meer tijd nodig om het geleerde thuis toe te passen. Of er ontstaan problemen in de partnerrelatie of het gezin. Voor deze cliënten is er Hersenz.

Download de folder voor verwijzers

In het verlengde van revalidatie

Behandelprogramma Hersenz ligt in het verlengde van revalidatiebehandeling. Hersenz kan mogelijk iets betekenen als er na revalidatie nog vragen spelen. Bijvoorbeeld als de persoon beter wil leren omgaan met zijn beperkingen en meer greep op zijn leven wil krijgen. Vaak is dat in een latere fase, bijvoorbeeld na een aantal maanden of zelfs jaren. Dan spelen er andere vragen dan in de eerste revalidatiefase. Mensen komen meer toe aan verwerking en het opnieuw vormgeven aan hun leven.

De behandelaars van Hersenz komen ook thuis, in het systeem. Niet een paar keer, maar zo vaak als nodig is om de cliënt het geleerde te laten toepassen in het dagelijks leven. En om naasten te ondersteunen.

Bij Hersenz is er meer tijd om te leren omgaan met het hersenletsel dan in revalidatie. De programma’s lopen langer en het tempo ligt lager. Voor sommige mensen is dat voorwaarde om te kunnen leren. Hersenz werkt zoveel mogelijk met groepjes omdat mensen met hersenletsel elkaar veel te bieden hebben. Niet alleen geholpen worden maar ook een ander helpen, dat is een positieve ervaring. Maar ook individuele behandeling is mogelijk.

Bij Hersenz is de hoofdbehandelaar geen medisch specialist, zoals een revalidatiearts, maar een gezondheidszorg-psycholoog of neuropsycholoog. Zij zijn sterk in het behandelen van de psychosociale gevolgen van het hersenletsel. In veel regio’s stemmen het revalidatiecentrum en de Hersenz-organisatie onderling af over de meest geschikte behandeling voor een cliënt. Het uitgangspunt is dat revalidatiebehandeling ‘voorliggend’ is.

Financiering

Sinds 1 januari 2021 valt het behandelprogramma Hersenz in het basispakket van de zorgverzekering. Dat betekent dat voor bijna de meeste behandelingen (individueel en groep) géén eigen bijdrage betaald hoeft te worden. De verzekeraar zal dus een beroep doen op het verplichte eigen risico van 385 euro.

De individuele behandeling fysiotherapie wordt niet vergoed en valt onder de aanvullende verzekering. Heeft de cliënt die niet, dan zijn de kosten voor fysiotherapie voor eigen rekening. De groepsbehandeling fysiotherapie valt wél in het basispakket.  

Onderbouwing 

Hersenz maakt zoveel mogelijk gebruik van wetenschappelijk onderbouwde methoden. In de pilotfase heeft onderzoek plaatsgevonden naar de feasability en de uitkomsten door de afdeling Klinische Neuropsychologie van Universiteit van Maastricht. 

De samenwerkende organisaties wisselen kennis en ervaring uit en werken ook samen met andere zorgaanbieders, zoals revalidatiecentra. Door van elkaar te leren kunnen ze de zorg voor mensen met hersenletsel verder verbeteren.

Download de Factsheet Onderzoek Universiteit van Maastricht

 

Vind de organisatie in de buurt

Ben je op zoek naar meer informatie of collegiaal overleg? Neem dan contact op met de Hersenz-organisatie in de regio. Gebruik hiervoor de postcodezoeker

Hersenz nieuwsbrief

Ontvang gratis de nieuwsbrief van Hersenz

Meld je vandaag nog aan en ontvang gratis de digitale versie van het Hersenz magazine 2023.