Vind de organisatie bij jou in de buurt

Behandelprogramma Hersenz wordt door 12 zorgorganisaties landelijk aangeboden. Vrijwel alle aanbieders hebben meerdere behandelcentra.

Gebruik de postcodezoeker om de zorgorganisatie(s) met een behandellocatie bij jou in de buurt te vinden en desgewenst een gesprek aan te vragen. Of klik op een logo op de kaart als je op zoek bent naar de contactinformatie van een van de aanbieders. Heb je een specifieke vraag, stuur dan gerust een mail naar info@hersenz.nl.

Zorgorganisatie Gors bestaat uit betrokken en kleurrijke mensen die ondersteuning bieden aan bijzondere en kleurrijke mensen. De mens die daarbij centraal staat. Dat is Gors. Daarom zetten we met trots ‘mensgerichte ondersteuning’ achter onze naam.

Lees verder: www.gors.nl/hersenz
E-mailadres: hersenz@gors.nl
Telefoon: (0113)273333

Gemiva is er voor mensen met een handicap, chronische ziekte of een andere beperking. De organisatie werkt in Zuid-Holland en heeft veel expertise in de behandeling en ondersteuning van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Gemiva heeft drie Hersenz-behandellocaties: Leiden, Gouda en Dordrecht.

Zorgorganisatie Middin ondersteunt mensen met een beperking bij het leiden van hun eigen leven volgens eigen wensen en toekomstbeelden, in en met de samenleving. 

Lees verder: www.middin.nl
E-mailadres: hersenz@middin.nl
Telefoon: (070) 372 12 34

Mensen met hersenletsel kunnen bij Heliomare terecht voor specialistische revalidatie, behandeling en ondersteuning. Het behandelprogramma Hersenz is daar onderdeel van. Het doel is altijd dat iemand weer prettig in het leven staat, zo goed mogelijk functioneert en deelneemt aan zijn/haar eigen omgeving. En met inzicht in eigen mogelijkheden en (veranderde) grenzen de draad van het leven weer oppakt.

Heliomare is dé specialist in Noord-Holland op het gebied van specialistische revalidatie, behandeling, onderwijs, re-integratie en begeleiding van mensen met hersenletsel. Zowel volwassenen als kinderen kunnen bij Heliomare terecht.  Daarbij investeert Heliomare continu in onderzoek en innovatie, om haar cliënten steeds de beste ondersteuning te bieden.

Lees verder: www.heliomare.nl
Telefoon: 088 920 9200

Per 1 juni 2022 is Boogh samengegaan met InteraktContour. De dienstverlening wordt voortgezet onder de naam van InteraktContour. Zororganisatie InteraktContour biedt mensen met hersenletsel gespecialiseerde zorg en ondersteuning met inzet van de nieuwste technologie.

 

Lees verder: www.boogh.nl
Telefoon: (0341) 25 57 77

Zorgorganisatie SGL helpt mensen met hersenletsel in de chronische fase verder. Wij bieden onze cliënten en hun naasten ondersteuning op maat zodat zij een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden. Wij helpen mensen met hersenletsel met het bepalen en waarmaken van nieuwe dromen, wensen en het nemen van eigen regie.

Lees verder: www.sgl-zorg.nl
E-mailadres: hersenz@sgl-zorg.nl
Telefoon: (045) 800 09 10

Zorgorganisatie Amarant helpt mensen met niet-aangeboren hersenletsel gebruik te maken van hun mogelijkheden. Jouw welzijn en geluk staan hierbij centraal.

Lees verder: www.amarant.nl
E-mailadres: hersenz@amarant.nl
Telefoon: (088) 611 99 55

Zorgorganisatie SWZ wil waarde toevoegen aan het leven van mensen met een beperking. Dit doen wij door merkbare mensgerichte zorg te bieden en samen de mogelijkheden van de cliënt te ontplooien. SWZ ondersteunt mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking en niet-aangeboren hersenletsel. In alle fasen en domeinen van hun leven, om zoveel mogelijk op eigen kracht mee te kunnen doen.

Lees verder: www.swzzorg.nl
E-mailadres: hersenz@swzzorg.nl
Telefoon: 088 -799 8222

Pluryn ondersteunt jongeren en volwassenen bij het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Ook als de problematiek complex is.

Jongeren en volwassenen komen bij Pluryn voor behandeling en ondersteuning: zowel aan huis als in de voorzieningen voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ. Iedereen krijgt passende hulp. Bij wonen, leren, werken en vrijetijdsbesteding.

Pluryn is een landelijk werkende organisatie met meer dan 400 (woon)locaties. De Hersenz behandellocaties bevinden zich in Nijmegen en in Tiel. 

Lees verder: www.pluryn.nl
E-mailadres: hersenz@pluryn.nl
Telefoon: (088) 779 50 08

Siza ondersteunt jou en je naasten bij het opnieuw oppakken van je leven. Na de revalidatiefase kun je bij ons terecht voor intensieve en specialistische behandeling en begeleiding. Je werkt met ons aan de zichtbare en onzichtbare gevolgen van jouw hersenletsel. Het doel is altijd dat je meer grip krijgt op je leven, zodat je weer mee kunt doen in de maatschappij. We hebben meerdere locaties verspreid door Gelderland en Midden-Brabant waar je terecht kunt voor behandelprogramma Hersenz.

Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel. 

Lees verder: www.siza.nl/nah
E-mailadres: sizaentree@siza.nl
Telefoon: (088) 3779199

Zorgorgansatie Zozijn - Op Pad is de sector van Zozijn die gespecialiseerd is in NAH. Wij helpen jou en je naasten weer grip op je leven te krijgen en om te gaan met de gevolgen van NAH. Onze begeleiding is er voor volwassenen, kinderen en jongeren met NAH, én hun naasten.

Lees verder: www.zozijn.nl/nah
E-mailadres: info@zozijn.nl
Telefoon: (088) 5753000

Zororganisatie InteraktContour biedt mensen met hersenletsel gespecialiseerde zorg en ondersteuning met inzet van de nieuwste technologie.

Telefoon: (0341) 25 57 77

’s Heeren Loo De Noorderbrug is al ruim 50 jaar gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), doofheid met complexe problematiek en chronische neurologische en neuromusculaire aandoeningen, zoals de ziekte van Huntington en de ziekte van Duchenne. 

Hersenz 

Sinds 2014 zijn wij aanbieder van behandelprogramma Hersenz. De Hersenz-behandellocaties van ’s Heeren Loo De Noorderbrug bevinden zich in Groningen, Leeuwarden, Drachten, Assen, Hoogeveen en Emmen. 

Eigen regie 

We werken vanuit de overtuiging dat eigen regie, eigen kracht en waardering van de omgeving de kwaliteit van leven verbeteren. In onze aanpak zijn zelfredzaamheid en deelname aan de maatschappij dan ook belangrijk. 

Telefoon: 088 - 037 9030