Privacyverklaring Hersenz Coöperatie U.A.

Zodra je onze website Hersenz.nl bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangen we informatie over jou. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met die informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met je informatie om en slaan die veilig op. Heb je vragen of wil je weten informatie welke we van je hebben, neem dan contact op met ons. We kunnen de privacyverklaring aanpassen als we dat nodig vinden. We raden je aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2023.

Inhoudsopgave

 1. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?
 2. Wie gebruikt je gegevens?
 3. Van wie gebruiken we gegevens?
 4. Hoe komen we aan je gegevens?
 5. Welke gegevens gebruiken we van je?
 6. Waarvoor gebruiken we je gegevens?
 7. Hoe lang bewaren we je gegevens?
 8. Met wie delen we je gegevens?
 9. Waar slaan we je gegevens op?
 10. Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?
 11. Wat mag je van ons vragen?
 12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?
 13. Welke cookies gebruiken we?
 14. Wat doen we met gegevens van minderjarigen?
 15. Heb je een vraag over deze privacyverklaring?

1. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact  met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals je naam, telefoonnummer, IP-adres, woonplaats of surfgedrag. Wil je meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Wie gebruikt mijn gegevens?

Hersenz is verantwoordelijk voor de website Hersenz.nl en daarmee de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens zijn:

Hersenz Coöperatie U.A.
Elspeterweg 22
8071 PA Nunspeet

3. Van wie gebruiken we gegevens?

We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht.

4. Hoe komen we aan je gegevens?

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou zodra je:

 • Onze website bezoekt
 • Gegevens invult op onze website
 • Contact met ons opneemt via mail, telefoon of andere manier
 • Toestemming voor gebruik ervan geeft aan een van onze partners/leden
 • Daarnaast vragen we je ook of je een aanvraag doet omdat je zelf hersenletsel hebt of een aanvraag doet voor iemand anders met hersenletsel en
 • We vragen of je de nieuwsbrief wilt ontvangen.

5. Welke gegevens gebruiken we van je?

We maken gebruik van de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie, mail en telefonisch.

6. Waarvoor gebruiken we je gegevens?

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor de volgende doelen:

 • Om je vraag via de website te kunnen beantwoorden, voor kennisdeling en voor doorverwijzing;
 • Om met jou in contact te treden en te reageren op gestelde vragen;
 • Om complimenten, klachten en claims te kunnen afhandelen;
 • Om je te informeren over nieuwe producten en/of diensten van Hersenz;
 • Om de website en de dienstverlening van Hersenz te verbeteren;
 • Om optimaal te kunnen samenwerken en kennis te kunnen delen met de leden van Hersenz;

7. Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zolang als we dat volgens de wet moeten doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken.

8. Met wie delen we je gegevens?

We kunnen je persoonsgegevens delen met leden (zorginstellingen) van Hersenz, onder andere voor het bepalen van de meest passende en/of gewenste instelling. In deze situaties worden uitsluitend de relevante gegevens uitgewisseld tussen de deelnemende partijen.

9. Waar slaan we je gegevens op?

We verwerken je gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat we ook je gegevens binnen de EER opslaan.

10. Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?

We hebben er veel aan gedaan om je gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We hebben onze systemen en communicatiemiddelen beveiligd om ervoor ter zorgen dat je gegevens niet in handen van anderen terecht komen. Je gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen we ervoor dat je gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar van ons toestemming voor hebben gekregen.

11. Wat mag je van ons vragen?

Omdat we persoonsgegevens van je gebruiken, heb je verschillende rechten. Deze rechten zetten we hieronder voor je op een rijtje.

 • Recht op informatie
  We moeten je op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat we met je gegevens doen en welke controle je daarover hebt. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uitgebreid uit  welke gegevens we van je verzamelen en hoe we met je gegevens omgaan.
 • Recht op inzage
  Je mag ons altijd vragen om de gegevens die we van je hebben in te zien.
 • Recht op correctie
  Je mag ons vragen om je gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.
 • Recht om bezwaar te maken
  Je mag bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens  als je het niet eens bent met de manier waarop we je persoonsgegevens omgaan.
 • Recht op dataportabiliteit
  Heb je ons toestemming gegeven voor gebruik van je gegevens, dan mag je ons vragen om je de digitale gegevens te sturen die we van je hebben. Zo kun je de gegevens overdragen aan een andere organisatie als je dat wilt.
 • Recht op beperking
  Je mag ons vragen om het gebruik van je gegevens te beperken
 • Recht om vergeten te worden
  Je mag ons vragen om alle gegevens die we van je hebben te verwijderen. We verwijderen dan alle gegevens die tot jou herleidbaar zijn. In sommige gevallen mogen of kunnen we je gegevens niet verwijderen in verband met wettelijke bewaartermijnen.
 • Recht om een klacht in te dienen
  Je mag een klacht indienen over de wijze waarop we met je gegevens omgaan. Heb je een klacht dan lossen we die graag voor je op. Ook mag je je klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen.
  Je kunt je klacht sturen naar info@hersenz.nl. We verwerken je klacht binnen 30 dagen. We kunnen vragen om je te identificeren. In dat geval vragen we bij je gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoons bent waarvan de gegevens zijn.

12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?

Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vind je met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast de algemene regels die volgends de Nederlandse wet gelden en van toepassing zijn op onze privacyverklaring.

13. Welke cookies gebruiken we?

Op onze websites www.hersenz.nl  maken wij gebruik van cookies. Wij gebruiken functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. We anonimiseren deze gegevens vóórdat ze verwerkt worden. Op onze sites kun je ook contact met ons zoeken. De persoonsgegevens die je hiervoor invult gebruiken wij alleen voor de verwerking van je vraag en delen wij niet met derden. Je kunt overigens op je pc, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies heel makkelijk verwijderen. Dit doe je door de browsergeschiedenis te wissen.

Samengevat:

 • De website slaat geen cookies op als u daar niet akkoord mee gaat
 • Als je het prima vindt worden alleen statistische cookies geplaatst
 • Als je inlogt worden functionele cookies geplaatst