Ben je psycholoog?

Samen leggen we de link met NAH

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel hebben vaak veel moeite om de juiste hulp te vinden. Veel leed kan voorkomen worden als we er samen ervoor zorgen dat NAH tijdig herkend en erkend wordt en cliënten snel de zorg vinden die ze nodig hebben. Want begeleiding en behandeling voor mensen met hersenletsel en hun naasten verbetert de kwaliteit van leven, ook als ze medisch uitbehandeld.

Externe video URL

In bovenstaande video legt neuroloog Prof. Dr. Joukje van der Naalt uit welke factoren van invloed zijn op het herstel na traumatisch hersenletsel, welke nieuwe mogelijkheden er zijn om hersenschade te detecteren en wat u kunt doen als patiënten met traumatisch hersenletsel zich melden in uw praktijk.

NAH feiten en cijfers 

 • Jaarlijks krijgen 140.000 mensen hersenletsel van wie er 40.000 blijvende beperkingen overhouden.
 • Oorzaken van hersenletsel zijn hersenbloeding of beroerte (CVA), ongeval, zuurstoftekort, hersentumor, hersen(vlies)ontsteking, middelengebruik of vergiftiging.
 • Bij mensen met een CVA komt depressie in de eerste zes maanden na de beroerte voor bij 20 tot 50% van de mensen.
 • Mensen met hersenletsel hebben vaak last van depressieve klachten, vermoeidheid, prikkelbaarheid en apathie. Ook kan sprake zijn van gedragsverandering of (seksueel) ongeremd gedrag.
 • Begeleiding en behandeling voor mensen met hersenletsel en hun naasten verbetert de kwaliteit van leven, ook al zijn ze medisch uitbehandeld.
 • De diagnose depressie is niet altijd eenvoudig te stellen bij mensen met hersenletsel. Kennis van niet-aangeboren hersenletsel is noodzakelijk om tot een goede diagnose te komen.

Zo legt u de link met NAH:

 • Klachten zoals een somberheid, angst, overprikkeling, impulsiviteit, apathie, agressie, beperkte empathie of relatieproblemen kunnen een neuropsychologische oorzaak hebben, dus veroorzaakt worden door hersenletsel.
 • Check of uw cliënt een CVA of trauma heeft meegemaakt als hierover niets bekend is. Zo ja, vraag de huisarts de cliënt voor nadere diagnostiek te verwijzen naar neuroloog of revalidatiearts.
 • Een burn-out kan veroorzaakt worden door langdurige overbelasting als gevolg van hersenletsel.
 • Om klachten goed te kunnen interpreteren is kennis van hersenletsel belangrijk.
 • Mensen met hersenletsel hebben vaak beperkt ziekte-inzicht. Neem daarom de naaste van een hersenletselpatiënt serieus, ook als iemand zelf zegt dat er niets aan de hand is.

 

Doorverwijzen?

 • Ga na of psychische problemen een relatie hebben met hersenletsel. Zo ja, overweeg om te verwijzen naar een in hersenletsel gespecialiseerde behandelaar.
 • Is en behoefte aan praktische of psychosociale ondersteuning voor cliënt en/of naasten? Verwijs naar (gespecialiseerde) ambulante begeleiding via de gemeente.
 • Complexe problematiek én hersenletsel? Verwijs naar gespecialiseerde multidisciplinaire behandeling zoals het behandelprogramma Hersenz.
 • De regionale hersenletsel-coördinator kan adviseren. Contactgegevens vindt u op www.hersenletselteams.nl.

 

Het behandelprogramma Hersenz: in het verlengde van revalidatie

Hersenz is een behandelprogramma op maat voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten in de chronische fase. Cliënten leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel. Bijvoorbeeld vermoeidheid, vergeetachtigheid, concentratie- problemen of moeite met taal (afasie). 

Het programma wordt op maat samengesteld en is gericht op het verbeteren van kwaliteit van leven. De behandeling kan 6 maanden tot 2 jaar duren, de gemiddelde duur is 1,5 jaar. De behandeling vindt zowel individueel als in groepsverband plaats.

Lees meer over het behandelprogramma, de financiering en onderbouw op de pagina voor verwijzers of download hieronder de folder voor verwijzers.

Externe video URL

Na een verkeersongeval op haar 16e ondervond Olga Seppenwoolde de gevolgen van traumatisch hersenletsel. In de jaren die volgden, ging ze van arts naar arts en van behandeling naar behandeling. De link met hersenletsel werd niet gelegd. Tot drie jaar geleden.

Cliënten geven Hersenz een 8,7

Cliënten en naasten zijn zeer tevreden over het behandelprogramma Hersenz, zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd door de afdeling Klinische Neuropsychologie van Universiteit van Maastricht. Cliënten geven alle modules van het behandelprogramma gemiddeld een 8,7. Naasten geven Hersenz een 7,8.

Cliënten verbeteren op o.a. individuele doelen, fysiek functioneren, neuropsychiatrische symptomen (afname) en zorgbehoeften (afname). Naasten geven aan dat de zorglast afneemt en ze tevredener zijn met hun leven en vrije tijd.