Ben je neuroloog?

Samen leggen we de link met NAH

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel hebben vaak veel moeite om de juiste hulp te vinden. Veel leed kan voorkomen worden als we er samen ervoor zorgen dat NAH tijdig herkend en erkend wordt en cliënten snel de zorg vinden die ze nodig hebben. Want begeleiding en behandeling voor mensen met hersenletsel en hun naasten verbetert de kwaliteit van leven, ook als ze medisch uitbehandeld.

Externe video URL

Hoogleraar neurologie Prof. Dr. Joukje van der Naalt pleit voor een multidisciplinaire aanpak van patiënten met traumatisch hersenletsel gericht op vroege identificatie van risicopatiënten. 

NAH feiten en cijfers

 • Elke dag komen er 196 patiënten op de spoedeisende hulp die traumatisch hersenletsel hebben opgelopen, bijvoorbeeld door een val of klap op het hoofd, met een hersenschudding of hersenkneuzing als gevolg.
 • Naast CVA (45.000 patiënten per jaar) is trauma (85.000 per jaar) de belangrijkste oorzaak van niet-aangeboren hersenletsel.
 • Een kwart van de mensen met traumatisch hersenletsel is een half jaar na het ongeval niet in staat op zijn of haar oude niveau te functioneren.
 • Niet alleen de ernst van het ongeval, ook persoonlijke factoren hebben invloed op de uiteindelijke gevolgen van licht traumatisch hersenletsel.
 • Mensen die na een hersenschudding nog maandenlang klachten houden, kunnen last hebben van het postcommotioneel syndroom (PCS).
 • Zelfs wanneer geen afwijkingen zichtbaar zijn op de CT- of MRI-scan, komen posttraumatische klachten veel voor bij mensen met licht traumatisch hersenletsel.
 • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel ervaren niet alleen herstel in de eerste zes maanden maar ook nog in de jaren erna.
Externe video URL

Willemijn Berkley liep hersenletsel op na een ongeluk op de squashbaan. In deze video vertelt ze hoe ze door zelf te zoeken en met hulp van haar vriendin ze uiteindelijk de hulp vond waar ze zo lang naar op zoek was. 

Zo legt u de link met NAH:

 • Is uw patiënt medisch uitbehandeld? Dan kan behandeling door andere disciplines vaak nog veel opleveren, vooral in het leren omgaan met de gevolgen van het hersenletsel.
 • Mensen kunnen na licht THL klachten houden zoals vermoeidheid, verhoogde prikkelgevoeligheid en prikkelbaarheid. Overweeg een neuropsychologisch onderzoek, ook al is er op de scans niets te zien.
 • Vraag ook de naasten van de patiënt hoe het met hem gaat. Soms denken mensen met hersenletsel zelf dat het goed gaat terwijl de omgeving dit heel anders ervaart.
 • Mensen met hersenletsel hebben vaak beperkt ziekte-inzicht. Neem daarom de naaste van een hersenletselpatiënt serieus, ook als iemand zelf zegt dat er niets aan de hand is.

 

Doorverwijzen?

 • Heeft er nooit neuropsychologische revalidatie plaatsgevonden? Verwijs dan naar een revalidatiearts of neuropsycholoog.
 • Heeft er wel revalidatie plaatsgevonden? Verwijs naar gespecialiseerde ambulante begeleiding, eerstelijns zorg of multidisciplinaire behandeling zoals het behandelprogramma Hersenz.
 • Verwijs bij praktische problemen door naar Wmo-ondersteuning (gemeente).
 • De regionale hersenletsel-coördinator kan adviseren. Contactgegevens vindt u op www.hersenletselteams.nl.

Het behandelprogramma Hersenz: in het verlengde van revalidatie

Hersenz is een behandelprogramma op maat voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten in de chronische fase. Cliënten leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel. Bijvoorbeeld vermoeidheid, vergeetachtigheid, concentratie- problemen of moeite met taal (afasie). 

Het programma wordt op maat samengesteld en is gericht op het verbeteren van kwaliteit van leven. De behandeling kan 6 maanden tot 2 jaar duren, de gemiddelde duur is 1,5 jaar. De behandeling vindt zowel individueel als in groepsverband plaats.

Lees meer over het behandelprogramma, de financiering en onderbouw op de pagina voor verwijzers of download hieronder de folder voor verwijzers.

Externe video URL

Maarten Pieterse is hartpatiënt en liep tijdens zijn laatste hartoperatie NAH op. In bovenstaande video vertelt hij over zijn zoektocht, de impact van hersenletsel en de waarde van lotgenotencontact.

Cliënten geven Hersenz een 8,7

Cliënten en naasten zijn zeer tevreden over het behandelprogramma Hersenz, zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd door de afdeling Klinische Neuropsychologie van Universiteit van Maastricht. Cliënten geven alle modules van het behandelprogramma gemiddeld een 8,7. Naasten geven Hersenz een 7,8.

Cliënten verbeteren op o.a. individuele doelen, fysiek functioneren, neuropsychiatrische symptomen (afname) en zorgbehoeften (afname). Naasten geven aan dat de zorglast afneemt en ze tevredener zijn met hun leven en vrije tijd.