"Met de juiste drive kan er meer dan je denkt."

Lindy Almekinders is 23 jaar en heeft vanaf haar 20e jaar traumatisch hersenletsel. Ze had zojuist haar studie afgerond en een mooie baan gekregen bij het bedrijf waar ze haar afstudeerstage had gedaan. Lindy wilde er nog even tussenuit voordat ze met haar carrière zou starten.

“Ik ben naar Bali gegaan en op de tweede dag van mijn vakantie kreeg ik daar een scooterongeluk. Een schedelbasisfractuur, gebroken pols en wonden op mijn benen waren het gevolg. Ik heb twee maanden in coma gelegen, natuurlijk en kunstmatig. Daarna is bij mij NAH geconstateerd. 

Het verwerken van informatie gaat trager en ik heb moeite met prikkelverwerking en het controleren van mijn emoties en reacties. Ik vind het ook moeilijk om met onverwachte situaties om te gaan. Als ik moe ben zijn alle gevolgen van mijn hersenletsel nog sterker aanwezig. Ik kan daar dan veel last van hebben en het kan me in allerlei zaken belemmeren. Ook ben ik dan motorisch onstabiel. Mijn linker lichaamshelft is sowieso minder sterk.

Herontdekken

Na mijn revalidatie merkte ik in het dagelijks leven dat ik mijzelf weer moest leren kennen en dat ik mijn leven op een andere manier moest gaan invullen. Het was nodig om mezelf te herontdekken en daar wilde ik graag wat extra begeleiding bij. Vanuit deze wens ontdekte ik Hersenz.

Ik heb bij Hersenz de groepsbehandeling gevolgd. Gedurende negen maanden kwamen we een dag in de week bij elkaar. We behandelden dan een hoofdstuk uit de module waar we mee bezig waren.

Herkenning

Hersenz heeft me geholpen bij de verwerking van wat me is overkomen en wie ik ben geworden. Ook herken ik nu de signalen in mijn lichaam die aangeven dat dingen te veel dreigen te worden en dat ik mijn grens bereik. Hierdoor kan ik eerder een stapje terug doen. Ik was al wel bezig met het bewust omgaan met mijn energie en het bewust indelen van mijn tijd. Maar bij Hersenz heb ik ook geleerd welke activiteiten mij juist energie geven, zoals sporten, wandelen met de hond en afspreken met vrienden.

Trots

Ik kijk nu zeer positief naar mijn toekomst omdat ik al erg veel heb bereikt. Zeker als je bedenkt dat de artsen eerst niet wisten óf en hóe ik het zou overleven. Nu kan ik weer zelfstandig wonen, ongeveer 28 uur per week werken en in mijn vrije tijd sporten of iets doen met vrienden! Dit geeft mij het perspectief dat ik niet stil sta en nog wel meer kan bereiken. Ik besef ook dat ik mede door mijn doorzettingsvermogen en sterke wilskracht zo ver ben gekomen. Daar ben ik trots op.

Toekomstperspectief

Dit jaar neem ik deel aan De Class van de Hersenstichting. Deze groep is opgezet voor jongeren tussen 18 en 30 jaar die NAH hebben opgelopen en weer terug willen keren naar werk en/of studie. Het gaat erom iets te vinden wat zo goed mogelijk bij je past. Want als je NAH hebt kan er veel zijn veranderd in je interesses, behoeftes, wensen, kwaliteiten, niveau en handelen. In deze groep word je persoonlijk begeleid om hiernaar op zoek te gaan, om van daaruit zo goed mogelijk terug te keren. Ik hoop hierdoor mezelf nog beter te kunnen herontdekken. Bij Hersenz lag de focus vooral op het leren omgaan met mijn letsel en de gevolgen hiervan. Nu wil ik verder aan de slag met mijn toekomstperspectief en het kleur geven aan mijn leven!

Tegen lotgenoten wil ik graag zeggen dat je nooit op moet geven. Als je iets echt graag wilt kan je het bereiken, ook al is je omgeving niet altijd gunstig of steunend. Elk stapje, hoe klein ook, is een stap vooruit. Wanneer je de juiste drive hebt is er meer mogelijk dan je denkt!”

 

 

Over de auteur, Jeannette Heijting (61) Jeannette kreeg in 2009 twee herseninfarcten en heeft als gevolg daarvan niet-aangeboren hersenletsel. Ze volgde twee modules van Hersenz en kreeg stap voor stap weer regie over haar leven. Als ervaringsdeskundige en auteur zet ze zich in om de (onzichtbare) gevolgen van hersenletsel beter bekend te maken, zodat er meer begrip ontstaat. Dit doet ze door haar eigen verhaal en de verhalen van lotgenoten en naasten naar buiten te brengen.