Iemand met NAH helpen bij het rouwproces

Als hulpverlener of naaste is het van belang te beseffen dat gevoelens van rouw na NAH heel verschillend kunnen zijn. Zo is er op de eerste plaats het verdriet om wat er niet meer is en wat niet meer kan. 

De persoon met NAH kan zich daarnaast schuldig voelen, bijvoorbeeld omdat zijn dat leven van zijn naaste(n) beperkt. Ook kan iemand zich schamen voor bepaalde gedachten en gevoelens of omdat hij of zij sinds het NAH snel boos wordt of iets niet heeft onthouden. Men kan ook heel gemengde gevoelens ervaren: het ene moment is men blij dat men het heeft overleefd en het andere moment hoeft het allemaal niet meer. Door het hersenletsel kan ook het vertrouwen in het eigen lichaam verloren zijn, waardoor iemand bang is dat het nog een keer gebeurt. Of dat hij of zij bijvoorbeeld niet meer zelfstandig kan wonen. 

Maak tijd en ruimte voor emoties

Al die emoties kunnen opspelen. In het dagelijkse leven gunnen we die emoties weinig aandacht. We willen sterk zijn, ons richten op wat goed gaat en de ander er liever niet mee belasten. Toch is het belangrijk dat degene met NAH zijn of haar gevoelens en gedachten met anderen deelt. Die horen bij het rouwproces en dat proces kun je nou eenmaal niet overslaan. Het helpt als de omgeving dat weet, dat het rouwproces onlosmakelijk met het hersenletsel verbonden is.

Zo bied je de juiste ondersteuning

Als zorgprofessional of naaste kunnen de volgende tips helpen om op de juiste manier ondersteuning te bieden tijdens het rouwproces:

·      Wees je bewust van je eigen manier van rouwen

·      Geef geen ongevraagd advies

·      Zorg dat je begrijpt wat rouw, verlies en levend verlies betekenen

·      Word niet boos

·      Onderneem samen iets

·      Zeg niet dat je 'het snapt'

·      Praat met iemand i.p.v. over iemand

·      Ondersteun bij praktische zaken

·      Vraag wat iemand nodig heeft/ kan helpen

·      Sluit aan bij de rouwende

·      Blijf interesse tonen

·      Verwijs door bij gecompliceerde rouw

·      Blijf luisteren