Veel koppen verandert je hersenprestaties

Het vermoeden was er al: koppen is niet goed voor je hersenen. Steeds meer onderzoek toont het verband aan tussen koppen en verminderde hersenprestaties. Een nieuw Amerikaans onderzoek laat nu zien dat je hersenstructuur op de lange termijn daadwerkelijk verandert, zo valt te lezen in een artikel op Kijk Magazine.

De onderzoekers analyseerden de verbale leerprestaties van 148 amateurvoetballers. Ook bekeken ze hun hersenen met een speciale MRI-techniek. Twee jaar later herhaalden ze deze tests. Uit het onderzoek bleek dat de verbale leerprestaties van spelers die vaak kopten (meer dan 1500 keer in twee jaar) iets waren afgenomen. Ook hadden deze voetballers bij de tweede MRI-scan een lagere oriëntatiedispersie-index, een maat voor de organisatie van de hersenen.

Michael L. Lipton, hoogleraar radiologie en hoofd van het onderzoeksteam zegt over de uitkomsten: “Onze analyse toont aan dat vaak koppen over een periode van twee jaar geassocieerd wordt met veranderingen in de microstructuur van de hersenen, en die zijn vergelijkbaar met licht traumatisch hersenletsel. Dit is het eerste onderzoek dat een verandering in de hersenstructuur op de lange termijn laat zien.”

Lees het volledige artikel op Kijk Magazine.