Scholingspakket voor zorgprofessionals om NAH sneller te herkennen

Vaak is het niet duidelijk dat de klachten door het hersenletsel komen. Niet voor patiënten en hun naasten, maar ook niet voor huisartsen. Daarom duurt het soms lang voordat iemand de juiste hulp krijgt. 

In opdracht van de Hersenstichting ontwikkelende KOH samen met de Universiteit Maastricht (UM) een scholingspakket voor professionals in de huisartsenpraktijk. Zodat zij niet-aangeboren hersenletsel (NAH) beter kunnen herkennen en erkennen én, indien nodig, patiënten gericht kunnen doorverwijzen.

“Met deze scholing leren huisartsen en andere professionals te herkennen waarvoor de patiënt met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) op het spreekuur komt”, vertelt Caroline van Heugten, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit Maastricht en één van de makers van dit pakket.

Het scholingspakket bestaat uit twee modules. In de eerste module staat het herkennen van de klachten centraal en kunnen huisartsen en hun teamleden online volgen. De tweede module volgen de deelnemers in groepsverband, bijvoorbeeld met een groep huisartsen uit de regio of met praktijkondersteuners. Deze module is een oefening in bewustwording aan de hand van het stroomdiagram ‘Denk aan hersenletsel’.

Lees het volledige artikel op de site van de Hersenstichting.