Hersenz en Radboudumc onderzoeken samen hersenletsel in de chronische fase

Hersenz gaat samen met het Radboudumc te Nijmegen de gezamenlijk expertise inzetten voor onderzoek naar niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de chronische fase. Zo kunnen we kennis over deze bijzondere zorg in nauwe samenwerking met de praktijk verder ontwikkelen en toepassen. 

Onderzoek draagt bij aan de verbetering van zorg voor mensen met hersenletsel in de chronische fase. In het onderzoek ‘Leven met hersenletsel, zorg in de chronische fase’ van het Radboudumc zetten onderzoekers zich, in samenwerking met Hersenz, hiervoor in. 

ZONmw, de subsidieverstrekker die veel zorgonderzoek financiert, honoreerde de inzet onlangs met het verstrekken van twee subsidies voor verder onderzoek van in totaal ruim 500.000 euro. 

Programmaleider Dr. Kitty Jurrius: ‘Deze twee nieuwe onderzoeken bieden belangrijke kansen voor de ontwikkeling van de zorg voor mensen met hersenletsel. In het project ‘Het leven gaat verder’ wordt samen met de onderzoekers van de kennislijn Neurologische aandoeningen, onderzoek verricht naar de kwaliteit van leven van mensen met hersenletsel en hun naasten. Op dit onderzoek wordt een promovendus aangesteld (een arts in opleiding tot onderzoeker) die hier op gaat promoveren. Het onderzoek ‘NAH in ’t Vervolg’ gaat over de vraag hoe we nu in en de toekomst de samenwerking tussen zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen met NAH goed vorm kunnen geven. Naast deze aanstelling gaan we ervaringsdeskundigen betrekken bij de onderzoeken. Ook worden er de komende jaren twee conferenties over het thema georganiseerd.’