Hersenstichting en Hartstichting slaan handen ineen.

Ieder jaar worden in Nederland ongeveer 40.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege een beroerte. Ongeveer de helft van de patiënten met een beroerte blijft ernstig gehandicapt of overlijdt. En de prognose is dat dit aantal de komende jaren explosief zal toenemen: ruim 600.000 mensen worden getroffen door een beroerte. Voor de Hersenstichting en de Hartstichting reden om grootschalig onderzoek mogelijk te maken met als doel de acute en de chronische zorg voor mensen met een beroerte te verbeteren én deze beter op elkaar te laten aansluiten.

Om dit te bereiken hebben de Hersenstichting en de Hartstichting een nieuw landelijke beroerte-consortium opgericht waarin diverse zorgdisciplines op het gebied van beroerte met elkaar samenwerken.  Voor het nieuwe consortium stellen de Hersenstichting en de Hartstichting tezamen 4 miljoen euro beschikbaar. 

Meer over het onderzoek is te lezen op deze pagina van de Hersenstichting.