Traumatisch hersenletsel

Bij traumatisch hersenletsel is de hersenbeschadiging ontstaan door een oorzaak buiten het lichaam. Jaarlijks worden er ongeveer 21.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen met een diagose traumatisch hersenletsel (THL). Jonge kinderen tussen 0 en 4 jaar vormen de grootste risicogroep. Andere kwetsbare leeftijdgroepen zijn jong volwassenen (met name mannen) van 15 tot 24 jaar en mensen ouder dan 80 jaar. 

Oorzaken traumatisch hersenletsel

Traumatisch hersenletsel kan ontstaan door bijvoorbeeld een (verkeers) ongeval, een val, een zwaar voorwerp dat iemand tegen zijn hoofd krijgt of een klap tegen het hoofd door bijvoorbeeld geweld. Traumatisch hersenletsel kan ook ontstaan door bijvoorbeeld een kogel of steekwapen dat binnendringt in de hersenen of botgedeeltes als gevolg van een schedelbreuk.

Gevolgen traumatisch hersenletsel

Een groot deel van de mensen die traumatisch hersenletsel oplopen herstelt volledig. Anderen hebben nog lang last van beperkingen, soms de rest van hun leven. Direct na het letsel komen verwardheid, bewusteloosheid en geheugenverlies vaak voor. Op de langere termijn kunnen mensen last hebben van:

  • Problemen met denken (ook wel cognitieve problemen genoemd), zoals problemen met aandacht en concentratie, het verwerken van informatie of het uitvoeren van activiteiten, maar ook mentale vermoeidheid.
  • Problemen in het sociaal-emotioneel functioneren, zoals moeite met sociale vaardigheden, het omgaan met en uiten van gevoelens en het omgaan met stress, impulsiviteit en ongeremdheid, gedragsproblemen (bijvoorbeeld passiviteit of agressiviteit) en psychische problemen (bijvoorbeeld angst, somberheid), verminderd ziekte-inzicht.
  • Lichamelijke problemen, bijvoorbeeld een verminderde belastbaarheid en uithoudingsvermogen, vermoeidheid, hoofdpijn, problemen met bewegen (gaan zitten, staan, lopen, verplaatsen), zintuiglijke beperkingen (zien, horen, voelen, ruiken, proeven). 

 

Omgaan met de gevolgen van traumatisch hersenletsel

Traumatisch hersenletsel blijvend schade veroorzaken. Dat wil gelukkig niet zeggen dat er aan de klachten die je ondervindt niks meer gedaan kan worden. Je kan  nieuwe manieren aanleren om met om de ingrijpende veranderingen in uw leven om te gaan. Benieuwd hoe? Lees meer over het unieke behandelprogramma Hersenz.

Veelgestelde vragen over hersenletsel

Hoe herken ik klachten als gevolg van hersenletsel?

De gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel kunnen leiden tot uiteenlopende klachten. Veelvoorkomende klachten zijn vermoeidheid, vergeetachtigheid, snel overprikkeld raken, nergens toe komen. Lees verder.

Zijn klachten na NAH altijd direct zichtbaar?

Klachten na hersenletsel zijn niet altijd direct zichtbaar. Vaak komen klachten juist pas naar voren na verloop van tijd, bijvoorbeeld als iemand weer thuiskomt van revalidatie of zijn werk of hobby weer wil oppakken. De onzichtbare gevolgen van hersenletsel, zoals problemen met concentratie, vermoeidheid of overprikkeling komen vaak pas later aan het licht. Lees verder.

Kan ik leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel?

Een deel van de mensen met hersenletsel herstelt nooit volledig. Maar dat wil niet zeggen dat er aan de klachten die mensen ondervinden in het dagelijks leven, niks meer gedaan kan worden. Mensen kunnen nieuwe manieren aanleren om met beperkingen om te gaan. Ook kan intensieve behandeling in een latere fase nog veel verbeteren aan de kwaliteit van leven. Lees verder.

Welke zorg is er na hersenletsel?

De zorg die geboden wordt na hersenletsel kan verdeeld worden in drie fasen. In de acute fase verblijft de patiënt vaak in het ziekenhuis. Als de patiënt medisch stabiel is gaat de herstelfase in, waarin door middel van revalidatiebehandeling wordt gewerkt aan maximaal herstel. De chronische fase begint als de patiënt klaar is met revalidatie en weer thuis is. Daar ervaart hij de gevolgen van het hersenletsel in het dagelijks leven. Lees verder.

Hersenz nieuwsbrief

Ontvang gratis de nieuwsbrief van Hersenz

Meld je vandaag nog aan en ontvang gratis de digitale versie van het Hersenz magazine 2021.