NAH en rouwverwerking

Het belangrijkste kenmerk van NAH is de zogenaamde ‘breuk in de levenslijn’. Mensen ervaren hun leven vaak als in tweeën gedeeld: een leven vóór en een leven na het hersenletsel. Het gevoel een ander persoon te zijn, maakt vaak verdrietig. Er is sprake van rouw.

Die rouw is anders dan de rouw die je ervaart wanneer iemand is komen te overlijden. Rouw bij NAH is ‘levend verlies’ en wordt ook wel omschreven als chronische rouw. Chronisch, omdat je telkens weer wordt geconfronteerd met het verlies van het leven vóór je hersenletsel.

Het is bovendien vaak moeilijk te accepteren dat bepaalde dingen die je eerst eenvoudig deed, nu heel lastig zijn of zelfs niet meer kunnen. En dat kan weer teleurstelling en gevoelens van falen teweegbrengen.

Omdat rouw een heel persoonlijk proces is en er bij rouwreacties veel verschillende emoties komen kijken, zijn de signalen van rouw niet altijd goed te herkennen.

Het behandelprogramma Hersenz leert je omgaan met rouw

Verlies en rouw zijn belangrijke onderwerpen in het behandelprogramma Hersenz. In de video hieronder vertelt regiebehandelaar Merel van Zoelen in welke modules hieraan aandacht wordt besteed en legt cognitief trainer Jeanne de Groot uit hoe je in het programma leert omgaan met rouwgevoelens.

 

Externe video URL

Veelgestelde vragen over hersenletsel

Hoe herken ik klachten als gevolg van hersenletsel?

De gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel kunnen leiden tot uiteenlopende klachten. Veelvoorkomende klachten zijn vermoeidheid, vergeetachtigheid, snel overprikkeld raken, nergens toe komen. Lees verder.

Zijn klachten na NAH altijd direct zichtbaar?

Klachten na hersenletsel zijn niet altijd direct zichtbaar. Vaak komen klachten juist pas naar voren na verloop van tijd, bijvoorbeeld als iemand weer thuiskomt van revalidatie of zijn werk of hobby weer wil oppakken. De onzichtbare gevolgen van hersenletsel, zoals problemen met concentratie, vermoeidheid of overprikkeling komen vaak pas later aan het licht. Lees verder.

Kan ik leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel?

Een deel van de mensen met hersenletsel herstelt nooit volledig. Maar dat wil niet zeggen dat er aan de klachten die mensen ondervinden in het dagelijks leven, niks meer gedaan kan worden. Mensen kunnen nieuwe manieren aanleren om met beperkingen om te gaan. Ook kan intensieve behandeling in een latere fase nog veel verbeteren aan de kwaliteit van leven. Lees verder.

Welke zorg is er na hersenletsel?

De zorg die geboden wordt na hersenletsel kan verdeeld worden in drie fasen. In de acute fase verblijft de patiënt vaak in het ziekenhuis. Als de patiënt medisch stabiel is gaat de herstelfase in, waarin door middel van revalidatiebehandeling wordt gewerkt aan maximaal herstel. De chronische fase begint als de patiënt klaar is met revalidatie en weer thuis is. Daar ervaart hij de gevolgen van het hersenletsel in het dagelijks leven. Lees verder.