NAH en boosheid

Emoties en gedrag worden vanuit de hersenen aangestuurd. Door beschadigingen in de hersenen kunnen emoties of gedrag veranderd zijn. Emoties kunnen sterker of juist zwakker zijn dan voorheen. Soms kan dat nog verbeteren maar dit kan ook blijvend zijn. Eén van de gevolgen van hersenletsel kan zijn dat mensen veel sneller en/of heviger boos worden en hun woede niet kunnen beheersen. Ze hebben een ‘kort lontje’.

Na traumatisch hersenletsel komt agressie veel voor. Bij een derde van de mensen met traumatisch hersenletsel (bijvoorbeeld na een ongeval of een klap of het hoofd) wordt agressief gedrag gezien in het eerste half jaar na het letsel. Na vijf jaar vertoont twintig procent van de mensen met ernstig traumatisch hersenletsel nog steeds agressief gedrag, blijkt uit onderzoek.

Frontaal hersenletsel

Mensen die als gevolg van hun letsel erg snel boos worden, hebben vaak frontaal hersenletsel. Het voorste deel van de voorhoofdskwab stuurt ons denken en handelen aan, waaronder het beheersen van impulsen. Als dat gebied beschadigd is, kan de persoon  impulsen minder goed beheersen waardoor hij sneller ontvlamt. Mensen met hersenletsel kunnen ook sneller boos worden door overprikkeling, omdat ze zich onveilig of onbegrepen voelen of omdat ze het moeilijk vinden om te gaan met alle veranderingen in het leven. Boosheid, gescheld en woede-uitbarstingen zijn voor de naaste omgeving moeilijk te verdragen, vooral als dat gepaard gaat met als onterecht ervaren beschuldigingen. 

Gevolgen van boosheid door NAH

Als je een kort lontje hebt door hersenletsel, kan dat vervelende en soms ingrijpende gevolgen hebben. Wanneer je sneller en/of heviger boos wordt, kan er ruzie ontstaan of kunnen er zich vervelende situaties voordoen, wat je eigenlijk niet wil. Je kan je achteraf enorm schamen voor wat je gedaan hebt. Soms komt het voor dat vrienden of familie kwijtraakt en in een isolement terechtkomt. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat iemand overlast in de wijk of buurt veroorzaakt of zelfs in de gevangenis belandt vanwege het gebruik van geweld. Soms kan de huisarts medicatie voorschrijven om agressie te verminderen.

Het behandelprogramma Hersenz leert je omgaan met boosheid

Uit onderzoek blijkt verder dat relatief eenvoudige aanpassingen ervoor kunnen zorgen dat mensen minder snel agressief worden. Een prikkelarme omgeving, een vaste dag-structuur en een consequente benadering door de omgeving kan snel tot positieve resultaten leiden.Het behandelprogramma Hersenz is gericht op het leren omgaan met de gevolgen van NAH, waaronder snel boos worden. 

In de video hieronder vertelt regiebehandelaar Merel van Zoelen in welke modules hieraan aandacht wordt besteed en leggen enkele behandelaars uit hoe je kan leren omgaan met boosheid.

Externe video URL

Veelgestelde vragen over hersenletsel

Hoe herken ik klachten als gevolg van hersenletsel?

De gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel kunnen leiden tot uiteenlopende klachten. Veelvoorkomende klachten zijn vermoeidheid, vergeetachtigheid, snel overprikkeld raken, nergens toe komen. Lees verder.

Zijn klachten na NAH altijd direct zichtbaar?

Klachten na hersenletsel zijn niet altijd direct zichtbaar. Vaak komen klachten juist pas naar voren na verloop van tijd, bijvoorbeeld als iemand weer thuiskomt van revalidatie of zijn werk of hobby weer wil oppakken. De onzichtbare gevolgen van hersenletsel, zoals problemen met concentratie, vermoeidheid of overprikkeling komen vaak pas later aan het licht. Lees verder.

Kan ik leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel?

Een deel van de mensen met hersenletsel herstelt nooit volledig. Maar dat wil niet zeggen dat er aan de klachten die mensen ondervinden in het dagelijks leven, niks meer gedaan kan worden. Mensen kunnen nieuwe manieren aanleren om met beperkingen om te gaan. Ook kan intensieve behandeling in een latere fase nog veel verbeteren aan de kwaliteit van leven. Lees verder.

Welke zorg is er na hersenletsel?

De zorg die geboden wordt na hersenletsel kan verdeeld worden in drie fasen. In de acute fase verblijft de patiënt vaak in het ziekenhuis. Als de patiënt medisch stabiel is gaat de herstelfase in, waarin door middel van revalidatiebehandeling wordt gewerkt aan maximaal herstel. De chronische fase begint als de patiënt klaar is met revalidatie en weer thuis is. Daar ervaart hij de gevolgen van het hersenletsel in het dagelijks leven. Lees verder.

Hersenz nieuwsbrief

Ontvang gratis de nieuwsbrief van Hersenz

Meld je vandaag nog aan en ontvang gratis de digitale versie van het Hersenz magazine 2023.