Een nieuw toekomstperspectief!

Nonja van Grinsven, Marije Stuart en Iris Versteijnen zijn alle drie regiebehandelaar bij Hersenz. Ze vertellen over werkwijze, doelen en criteria. En delen hun enthousiasme voor Hersenz, omdat zij al zoveel mooie resultaten hebben gezien.

Zelfvertrouwen en levensplezier

“Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) beschrijven hun leven als vóór en ná het hersenletsel, er is een breuk in hun levenslijn. Wanneer iemand deelneemt aan Hersenz heeft hij of zij de cognitieve mogelijkheden, de wil en de energie om te veranderen. Er zit vaak zoveel kracht in de mensen zelf en op het moment dat je ze dit kunt laten ervaren gaat het gewoon heel erg snel. 

Omdat je als behandelaar ook in de thuissituatie komt en langdurig contact hebt, bouw je een persoonlijke band op. Je komt heel dichtbij en daardoor zie je de veranderingen heel duidelijk. Het is bijzonder om te ervaren dat je mensen stapje voor stapje hun zelfvertrouwen en wat levensplezier kunt teruggeven. En ook acceptatie. Bijvoorbeeld iemand die binnenkomt met ‘ik wil die rollator niet’ en aan het eind van de behandeling zegt ‘die rollator hoort gewoon bij mij’. Je maakt als behandelaar mensen op de bodem van de put mee, in al hun kwetsbaarheid, maar je ziet ook hoe ze weer omhoog klimmen en zichzelf terugvinden. Het is heel mooi om getuige te zijn van dat proces. Daar doen we het voor!”

Groepsbehandeling

“De behandeling van Hersenz rust op twee pijlers: groepsbehandeling en individuele behandeling. De laatste wordt voor een groot deel als thuisbehandeling aangeboden. De groepsbehandeling bestaat uit een cognitief deel (de ‘praatgroep’) met daarnaast beweging, onder andere in de vorm van psychomotorische therapie (PMT). Deze combinatie versterkt elkaar: mensen leren door doen en door het leren kennen van lichaamssignalen. Dat wat wordt geleerd in het cognitieve deel beklijft beter door thema’s terug te laten komen in spel- vormen en beweging.

Hersenz is een interdisciplinaire behandeling. Er wordt een standaardprogramma gevolgd waarin ruimte is voor flexibiliteit, zodat er kan worden ingespeeld op de persoonlijke doelen van de deelnemers. Een groep kan heel divers zijn, maar door onderlinge herkenning en erkenning gaat het meestal gewoon heel goed. Deelnemers voelen zich snel vertrouwd en houden rekening met elkaar.

Individuele behandeling

“Bij individuele behandeling kijken we heel breed wat er nodig is en we kunnen ook heel breed vormen van behandeling inzetten. Deze staan wel grofweg omschreven, omdat gebruikte methodieken vanuit de praktijk of vanuit de wetenschap bewezen effectief moeten zijn voor mensen met hersenletsel. We kunnen vrij flexibel inspelen op behoeften en mogelijkheden. Voor sommige mensen is een uur individuele behandeling genoeg, anderen kunnen anderhalf uur aan. In principe komt de behandelaar één keer per twee weken thuis of de cliënt komt naar de behandellocatie.”

Persoonlijke doelen

“We werken echt vanuit de doelen van de mensen zelf. Veel persoonlijke doelen liggen op het vlak van rouwverwerking. Dit is bij hersenletsel weliswaar chronisch van aard, maar we merken wel dat mensen hierin stappen kunnen maken. Als ze meer zicht krijgen op wat er is veranderd, maar vooral ook op wat ze nog wél kunnen, lukt het beter om zich meer op toekomstige mogelijkheden te gaan richten. 

Emoties

Er zijn ook veel vragen over het beter leren omgaan met emoties. Mensen met NAH zijn vaak sneller geëmotioneerd, huilen meer en hebben vaker een kort lontje. Dit komt enerzijds door het hersenletsel maar anderzijds ook door allerlei emoties die eronder zitten. Veel mensen willen dit graag verbeteren. Extreme vermoeidheid komen we ook vaak tegen. We kunnen dit niet wegnemen, het hoort bij hersenletsel, maar we kunnen wel leren hoe je er beter mee kunt omgaan, zodat je er uiteindelijk minder last van hebt.”

Ook voor naasten

“Hersenletsel kent veel onzichtbare gevolgen. Er kunnen veranderingen optreden in de denkfuncties (cognitief functioneren) en ook karakterveranderingen komen vaak voor. Bepaalde karaktertrekken kunnen worden versterkt of juist afgezwakt. Door het hersenletsel is het vaak lastiger om prikkels te verwerken. Geluiden, visuele prikkels, maar ook emoties kunnen extra hard binnenkomen. Dit kan leiden tot snelle irritatie naar anderen. Natuurlijk betekent dit ook veel voor de partner en andere naasten. Alle veranderingen kunnen, nog los van het mantelzorger-zijn, een forse impact hebben op de relatie. De partner en eventuele andere naasten komen bij Hersenz aan bod tijdens de individuele behandeling. Daarnaast is er een aparte partnermodule ontwikkeld. Bij Hersenz is de filosofie ‘hersenletsel heb je niet alleen’.”

'We laten iemand nooit zomaar los'

“Vaak start iemand met een aantal weken individuele behandeling en daarna twee of drie groepsmodules van elk veertien weken. Meestal worden deze modules achter elkaar gepland. Op het moment dat iemand de groepsbehandeling helemaal heeft afgerond, loopt de individuele behandeling nog een tijd door. Aan het eind van de individuele behandeling bekijken we samen wat nog nodig is. Er zijn mensen die prima zelf verder kunnen, soms met nog wat ondersteuning van bijvoorbeeld een praktijkondersteuner GGZ. Hoe dan ook, we laten iemand nooit zomaar los!”