De kracht van groepsbehandeling

Marlies van den Boogaard werkt als afasiebehandelaar voor mensen met hersenletsel. "Problemen in de communicatie zorgen er vaak voor dat mensen met afasie in het dagelijks leven vastlopen. Ik leer hen manieren te vinden hoe zij zich kunnen uiten".

Afasie is een taalstoornis. Praten, het vinden van de juiste woorden, begrijpen, lezen en schrijven zijn onderdelen van taal. Men spreekt van afasie als één of meer onderdelen van het taalgebruik niet meer goed functioneren als gevolg van hersenletsel. Uitgebreide informatie over afasie vind je hier.

Marlies: 'We zien in onze behandelcentra voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel regelmatig cliënten met afasie die veel problemen hebben in de communicatie. Tijdens of na een revalidatieperiode krijgen zij wel logopedie, maar als logopedist weet ik uit ervaring dat die behandeling vooral gericht is op stoornisniveau en minder op het omgaan met afasie in het dagelijks leven. Het behandelprogramma Hersenz biedt een mooie aanvulling daarop'.

Cliënten kunnen deelnemen aan verschillende Hersenz modules die specifiek ontwikkeld zijn voor mensen met afasie, zoals ‘Afasie en anderen’, ‘Omgaan met verandering Afasie’, ‘Grip op je energie Afasie’ en ‘Denken en doen Afasie’. Naast bovenstaande modules doorlopen de cliënten ook de modules die gericht zijn op het leren omgaan met verminderde energie en verminderde aandacht en geheugen. In de groep bespreken we met elkaar wat het met cliënten doet dat hun communicatie enorm veranderd is en niet meer hetzelfde wordt. 

De kracht van groepsbehandeling

Ik vind het mooie van behandelprogramma Hersenz dat behandelaars handvatten aanreiken aan cliënten hoe zij in hun dagelijks leven kunnen omgaan met hersenletsel en afasie. Groepsbehandeling als vorm vind ik ook heel krachtig. Cliënten nemen deel aan communicatiegroepen waarin zij met anderen compensatiestrategieën oefenen. In de groep hebben zij de mogelijkheid hun ervaringen, gevoelens en emoties met elkaar te delen. Bij elkaar vinden zij herkenning en cliënten leren van elkaars ervaringen. En dat ervaren zij als heel waardevol.

Hersenz nieuwsbrief

Ontvang gratis de nieuwsbrief van Hersenz

Meld je vandaag nog aan en ontvang gratis de digitale versie van het Hersenz magazine 2021.