De winst van Hersenz

Uit evaluaties blijkt dat cliënten met niet-aangeboren hersenletsel zich fysiek en psychisch sterker voelen als ze het behandelprogramma Hersenz hebben afgerond. Ze zijn over het algemeen tevreden over de behandelaanpak en geven Hersenz een 8,7. De veranderingen blijven ook na langere tijd aanwezig. Het behandeltraject levert ook winst op voor mantelzorgers: zij ervaren minder zorglast. 

Bewezen resultaat

“Door Hersenz ben ik fysiek en mentaal enorm opgeknapt. Ik kan nu veel meer aan,” vertelt Marcel. Zijn ambulant begeleider Saskia Wijnbeek licht toe: "De behandeling heeft een groot effect. 'Marcel kan beter omgaan met zijn emoties. Hij kan tegenslagen hanteren en de agressie die hij voelt kan hij nu op een andere manier uiten. Marcel is een stuk zelfverzekerder geworden.''

De positieve resultaten gelden niet alleen voor Marcel. Onderzoek van Maastricht University laat zien dat cliënten na het behandelprogramma beter kunnen omgaan met hun beperkingen en minder zorgvragen hebben. Neuro-psychiatrische problemen zoals somberheid en prikkelbaarheid nemen af. Bovendien ervaren mantelzorgers minder zorglast en zijn ze tevredener met hun leven. De pilotstudie is uitgevoerd door neuropsycholoog dr. Sanne Smeets onder supervisie van Caroline van Heugten, hoogleraar klinisch neuropsychologie. Opvallende uitkomsten uit de pilotstudie zijn:

 • cliënten zijn tevredener met hun participatie in het dagelijks leven
 • cliënten scoren beter op fysieke tests
 • cliënten hebben minder zorgvragen
 • afname in frequentie en ernst van neuro-psychiatrische symptomen
 • mantelzorgers ervaren minder zorglast naasten zijn tevredener met hun leven
 • cliënten en naasten zijn zeer tevreden over de behandeling
 • cliënten laten aanzienlijke verbetering zien op hun persoonlijke doelen

 

Tweede onderzoek

Om te weten of de veranderingen ook aanwezig blijven op de langere termijn is een tweede onderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn de cliënten die deelnamen aan de eerste studie opnieuw benaderd. Daaruit blijkt dat behandelprogramma Hersenz ook op de lange termijn de tevredenheid met participatie verbetert en de zorgbehoeften vermindert. Ook de tweede meting is uitgevoerd door de Universiteit van Maastricht. De resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift Disability and Rehabilitation.* Uit de eerste meting bleek dat de zelfwaardering gedaald was ten opzichte van de nulmeting. Bij de tweede meting is die zelfwaardering weer 'hersteld'.

Conclusie

De onderzoeksresultaten laten zien dat behandelprogramma Hersenz zowel op de korte als de lange termijn tot verbeteringen in functioneren leidt. Aangezien de twee evaluatiestudies relatief kleinschalig waren en geen controlegroep hadden, moet een grootschaliger onderzoek met controlegroep uitgevoerd worden om de effectiviteit van behandelprogramma Hersenz met een grotere mate van zekerheid aan te tonen.

 * Domensino, A., van Haastregt, J. & van Heugten, C. (in press). One-year follow-up results of a community-based treatment programme for people with acquired brain injury in the chronic phase. Disability and Rehabilitation.

Voorbeelden

 • Marcel woont nu zelfstandig en werkt weer twaalf uur in de week. Lees zijn verhaal 
 • Marion heeft minder thuiszorg nodig en gaan minder naar de dagbesteding. Lees haar verhaal 
 • Sjaak krijgt minder vaak politie aan de deur. Lees zijn verhaal 
 • Jeannette is niet in de ziektewet beland met een burn-out en haar relatie met haar echtgenoot is sterk verbeterd. Lees haar verhaal
Hersenz nieuwsbrief

Ontvang gratis de nieuwsbrief van Hersenz

Meld je vandaag nog aan en ontvang gratis de digitale versie van het Hersenz magazine 2023.