De route van Hersenz

Het behandelprogramma Hersenz biedt hulp op maat aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten, in de chronische fase. Het behandelprogramma bestaat uit een combinatie van bewegen, cognitieve behandeling en behandeling in je eigen omgeving. Je volgt de behandeling onderbegeleiding van een team van zeer ervaren en deskundige behandelaren. Van begin tot eind doorloop je de volgende 5 stappen.

 

1. Oriënterend gesprek

Dit gesprek kan telefonisch of op locatie plaatsvinden. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Iemand checkt of het behandelprogramma passend is bij jou
 • Je krijgt uitleg over het behandelprogramma
 • We kijken waar je tegenaan loopt in het dagelijks leven
 • We willen van je weten of een specialist de diagnose NAH bij jou heeft geconstateerd
 • We willen van je weten of je een revalidatie hebt doorlopen
 • Je krijgt uitleg over de vergoeding vanuit je ziektekostenverzekering.

 

2. Intake gesprek

Als Hersens iets voor jou lijkt te zijn, wordt er een intakegesprek met een behandelaar gepland. De behandelaar zal dieper ingaan op de problemen die je ervaart rondom het niet aangeboren hersenletsel.

Aan de hand van het intakegesprek en medische gegevens wordt er een behandelplan opgesteld. Hierin staat beschreven aan welke doelen je wilt gaan werken tijdens het behandelprogramma. Je hebt een verwijsbrief van de huisarts nodig.

 

3. Je wordt cliënt

Past het behandelprogramma Hersenz bij jou? Dan zorgen we ervoor dat je het zo snel mogelijk kan gaan volgen.

 • Je ontmoet het behandelteam bestaande uit: een cognitief trainer indicidueel, een fysiotherapeut, een cognitief trainer groep, een psycho motorisch therapeut en een regiebehandelaar. Je zult als eerste de cognitief trainer individueel ontmoeten.
 • Je stelt je doelen op samen met je behandelteam.
 • Je naasten worden vanaf het eerste moment betrokken bij de behandeling.
 • Je leert je mede deelnemers kennen die bij jou in de groepsbehandeling zitten.

 

4. Behandelprogramma

Je start het behandelprgramma met het doel om de kwaliteit van jouw leven substantieel te verbeteren. Binnen het behandelprogramma ligt de focus op:

 • Omgaan met verandering
 • Grip op je energie
 • Denken en doen
 • Hersenletsel heb je niet alleen (partnermodule)

 

Het is mogelijk om de modules afasievriendelijk te volgen.

 

5. Evaluatie

Het behandelplan wordt met het behandelteam besproken zodat iedereen op de hoogte is van de gestelde doelen. Ieder half jaar vindt er een evaluatie plaats met jou en je naasten. Het traject duurt gemiddeld 1,5 jaar. Aansluitend vindt een eindevaluatie plaats.