Niet-aangeboren hersenletsel en rouwverwerking

Het belangrijkste kenmerk van NAH is de zogenaamde ‘breuk in de levenslijn’. Mensen ervaren hun leven vaak als in tweeën gedeeld: een leven vóór en een leven na het hersenletsel. Het gevoel een ander persoon te zijn, maakt vaak verdrietig. Er is sprake van rouw.

Die rouw is anders dan de rouw die je ervaart wanneer iemand is komen te overlijden. Rouw bij NAH is ‘levend verlies’ en wordt ook wel omschreven als chronische rouw. Chronisch, omdat je telkens weer wordt geconfronteerd met het verlies van het leven vóór je hersenletsel.

Het is bovendien vaak moeilijk te accepteren dat bepaalde dingen die je eerst eenvoudig deed, nu heel lastig zijn of zelfs niet meer kunnen. En dat kan weer teleurstelling en gevoelens van falen teweegbrengen.

Omdat rouw een heel persoonlijk proces is en er bij rouwreacties veel verschillende emoties komen kijken, zijn de signalen van rouw niet altijd goed te herkennen.

Verlies en rouw zijn belangrijke onderwerpen binnen eerste module 'Omgaan met verandering' van het behandelprogramma Hersenz. Wil je daar meer over weten? Doe de gratis test en ontdek of het behandelprogramma iets voor jou kan betekenen. Of bezoek een van onze informatiebijeenkomsten.