Deze organisaties helpen je graag verder

De 13 zorgorganisaties die het behandelprogramma Hersenz aanbieden zijn verspreid over het land en hebben vrijwel alle meerdere behandelcentra. Ben je op zoek naar de contactinformatie van een organisatie bij jou in de buurt. Klik dan op het logo van de betreffende zorgorganisatie.

 

Zorgorganisatie Gors bestaat uit betrokken en kleurrijke mensen die ondersteuning bieden aan bijzondere en kleurrijke mensen. De mens die daarbij centraal staat. Dat is Gors. Daarom zetten we met trots ‘mensgerichte ondersteuning’ achter onze naam.

Lees verder: www.gors.nl/hersenz
E-mailadres: hersenz@gors.nl
Telefoon: (0113)273333

De Gemiva-SVG Groep is er voor mensen met een handicap, chronische ziekte of een andere beperking. We ondersteunen iedereen die op eigen kracht (nog) niet zelfstandig kan meedoen in de samenleving.

Zorgorganisatie Middin ondersteunt mensen met een beperking bij het leiden van hun eigen leven volgens eigen wensen en toekomstbeelden, in en met de samenleving. 

Lees verder: www.middin.nl
E-mailadres: hersenz@middin.nl
Telefoon: (070) 372 12 34

Zorgorganisatie Heliomare wil dat mensen die nu hulp nodig hebben, later de draad weer kunnen oppakken, zodat zij weer aan een toekomst kunnen denken. Heliomare investeert continu in onderzoek en innovatie, om haar cliënten de beste ondersteuning te kunnen bieden. 

Lees verder: www.heliomare.nl
Telefoon: (088) 920 89 99

Zorgorganisatie Boogh is er voor mensen die willen leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor.

Lees verder: www.boogh.nl
E-mailadres: algemeen@boogh.nl
Telefoon: (085) 40 14 795

Zorgorganisatie SGL helpt mensen met hersenletsel in de chronische fase verder. Wij bieden onze cliënten en hun naasten ondersteuning op maat zodat zij een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden. Wij helpen mensen met hersenletsel met het bepalen en waarmaken van nieuwe dromen, wensen en het nemen van eigen regie.

Lees verder: www.sgl-zorg.nl
E-mailadres: hersenz@sgl-zorg.nl
Telefoon: (045) 800 09 10

Zorgorganisatie Amarant helpt mensen met niet-aangeboren hersenletsel gebruik te maken van hun mogelijkheden. Jouw welzijn en geluk staan hierbij centraal.

Lees verder: www.amarant.nl
E-mailadres: hersenz@amarant.nl
Telefoon: (088) 611 99 55

Zorgorganisatie SWZ wil waarde toevoegen aan het leven van mensen met een beperking. Dit doen wij door merkbare mensgerichte zorg te bieden en samen de mogelijkheden van de cliënt te ontplooien. SWZ ondersteunt mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking en niet-aangeboren hersenletsel. In alle fasen en domeinen van hun leven, om zoveel mogelijk op eigen kracht mee te kunnen doen.

Lees verder: www.swzzorg.nl
E-mailadres: hersenz@swzzorg.nl
Telefoon: 088 -799 8222

Pluryn ondersteunt jongeren en volwassenen bij het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Ook als de problematiek complex is.

Jongeren en volwassenen komen bij Pluryn voor behandeling en ondersteuning: zowel aan huis als in de voorzieningen voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ. Iedereen krijgt passende hulp. Bij wonen, leren, werken en vrijetijdsbesteding.

Pluryn is een landelijk werkende organisatie met meer dan 400 (woon)locaties. De Hersenz behandellocaties bevinden zich in Nijmegen en in Tiel. 

Lees verder: www.pluryn.nl
E-mailadres: hersenz@pluryn.nl
Telefoon: (088) 779 50 08

Zorgorganisatie Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel.  

Lees verder: www.siza.nl/nah
E-mailadres: sizaentree@siza.nl
Telefoon: (088) 3779199

Zorgorgansatie Zozijn - Op Pad is de sector van Zozijn die gespecialiseerd is in NAH. Wij helpen jou en je naasten weer grip op je leven te krijgen en om te gaan met de gevolgen van NAH. Onze begeleiding is er voor volwassenen, kinderen en jongeren met NAH, én hun naasten.

Lees verder: www.zozijn.nl/nah
E-mailadres: info@zozijn.nl
Telefoon: (088) 5753000

Zororganisatie InteraktContour biedt mensen met hersenletsel gespecialiseerde zorg en ondersteuning met inzet van de nieuwste technologie.

Telefoon: (0341) 25 57 77

Wij zijn specialist onder andere voor mensen met hersenletsel. Hersenletsel verandert je leven. Toch is het in veel gevallen mogelijk om na het hersenletsel nog grote stappen vooruit maken. Daarvoor maken de specialisten van 's Heeren Loo De Noorderbrug samen met jou een doelgericht plan. Jij maakt een stap vooruit en wij maken het mogelijk dat je die stap zet.

Telefoon: (050) 597 38 20