De onschatbare waarde van lotgenotencontact

Patiëntenorganisaties, patiënten en gespreksleiders weten het allang: lotgenotencontact is waardevol. De kwaliteit van leven van deelnemers stijgt er met sprongen door. Dat is tenminste het gevoel. PGOsupport onderzocht de maatschappelijke meerwaarde van het lotgenotencontact.

Uit de interviews met belanghebbenden, literatuuronderzoek en spiegelgesprekken met vergelijkbare initiatieven voor lotgenotencontact, blijkt dat lotgenotencontact in het algemeen leidt tot:

  • toename kwaliteit van leven (voor deelnemers en naasten)
  • verbeterde financiële positie (voor deelnemers)
  • minder verzuim/hogere productiviteit (voor werkgevers)
  • snellere diagnose, korter zorgproces (kostenbesparing zorgverzekeraars)
  • minder kosten Wmo en uitkeringen, meer vrijwilligers (gemeenten)  

Lotgenotencontact en Hersenz

Lotgenotencontact is meer dan de moeite waard. Ook werkgevers, verzekeraars, zorgprofessionals en gemeenten hebben er baat bij. Niet voor niets maakt lotgenotencontact wezenlijk onderdeel uit van het behandelprogramma Hersenz. Voor Olga Seppenwoolde, die het behandelprogramma volgde, is het zelfs het belangrijkste onderdeel: "Het beste wat ik bij Hersenz heb ervaren is het lotgenotencontact. Die herkenning en erkenning waren zo ontzettend belangrijk voor mij. Eindelijk werd ik begrepen en serieus genomen! Het was echt een warm bad." 

Lees hier Olga's ervaringsverhalen: