The Class: voor jongeren met NAH

Met The Class biedt de Hersenstichting een traject om de kansen van jongvolwassenen (18 – 30 jaar) met niet-aangeboren hersenletsel op de arbeidsmarkt te vergroten. Het is een coaching- en re-integratie traject met als doel de jongeren werkfit te maken en ze te begeleiden naar een passende, duurzame werkplek.

Dat is nodig omdat sterke beperking van kansen op de arbeidsmarkt er nu voor zorgt dat veel jongvolwassenen met hersenletsel thuiszitten of werk beneden hun capaciteit doen. Er is vaak weinig toekomstperspectief, ingewikkelde wetten en regels zitten jongeren in de weg of het ontbreekt soms aan specifieke deskundigheid. Meer over The Class en hoe je je ervoor kan aanmelden vind je op deze pagina van de Hersenstichting.