's Heeren Loo De Noorderbrug

’s Heeren Loo De Noorderbrug is al ruim 50 jaar gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), doofheid met complexe problematiek en chronische neurologische en neuromusculaire aandoeningen, zoals de ziekte van Huntington en de ziekte van Duchenne.

Hersenz

Sinds 2013 zijn wij betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van behandelprogramma Hersenz. De Hersenz-behandellocaties van ’s Heeren Loo De Noorderbrug bevinden zich in Groningen, Leeuwarden, Drachten, Assen, Hoogeveen en Emmen.

Behandelen en begeleiden

We behandelen en begeleiden onze cliënten thuis, op de Hersenz-behandellocaties en in onze Woon- en Talentencentra. Wanneer een cliënt thuis woont, biedt ’s Heeren Loo De Noorderbrug ambulante behandeling en begeleiding: zowel via behandelprogramma Hersenz als via dagbesteding en/of ondersteuning in de thuissituatie.

Professionals

De ongeveer 800 professionele en gespecialiseerde medewerkers en 400 vrijwilligers van ’s Heeren Loo De Noorderbrug zetten zich met hart en ziel in om ondersteuning te bieden aan ruim 1500 cliënten. Daarbij werken professionals en cliënten in goed overleg samen.

Eigen regie

We werken vanuit de overtuiging dat eigen regie, eigen kracht en waardering van de omgeving de kwaliteit van leven verbeteren. In onze aanpak zijn zelfredzaamheid en deelname aan de maatschappij dan ook belangrijk.

Verhalen over 's Heeren Loo De Noorderbrug

Hersenz nieuwsbrief

Ontvang gratis de nieuwsbrief van Hersenz

Meld je vandaag nog aan en ontvang gratis de digitale versie van het Hersenz magazine 2021.