Bouwsteen in beeld

In beeldVeel mensen met hersenletsel lopen tegen problemen aan als ze na ziekenhuis of revalidatie is afgerond en na verloop van tijd eenmaal thuis het leven weer proberen op te pakken. Bij In Beeld onderzoeken we wat iemand nodig heeft als het gaat om het functioneren in het dagelijks leven. Een team van specialisten doet handelingsgericht onderzoek en geeft advies over het beste vervolg, bijvoorbeeld specifieke begeleiding of behandeling.

Tussen intakegesprek en advies zit maximaal twee weken. Het onderzoek wordt vergoed als er een indicatie van het CIZ is. Hersenz kan daarbij helpen.

Werkwijze 

In het intakegesprek wordt de vraag van de cliënt besproken. Daarna wordt aanvullend onderzoek gedaan, zoals:
  • onderzoek naar fysieke conditie, bewegingsmogelijkheden en pijnklachten
  • onderzoek naar cognitieve vaardigheden en praktisch handelen
  • onderzoek naar communicatiemogelijkheden
  • neuropsychologisch onderzoek
  • onderzoek naar omgaan met veranderingen en persoonlijkheid
  • (neuro)psychiatrisch onderzoek
  • systeemonderzoek

Hersenletsel expertise 

Het team wordt geleid door een gz-psycholoog met veel expertise op het gebied van hersenletsel en bijkomende problematiek. Vaste teamleden zijn een (neuro)psychiater, fysiotherapeut, maatschappelijk werker/systeemtherapeut, afasietherapeut en psychodiagnostisch medewerker. Indien nodig zetten we andere specialisten in zoals een ergotherapeut, revalidatiearts, SOG-arts, klinisch (neuro)psycholoog of neuroloog.

In Beeld wordt op dit moment alleen aangeboden in Assen en Zwolle.